Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA DODATKOWE PROWADZONE W RAMACH
REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
  1. Rytmika (zajęcia muzyczno-taneczne) – 2 razy w tygodniu (środa i piątek) dla wszystkich dzieci.
  2. Język angielski – 1 raz w tygodniu dla wszystkich dzieci.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna obejmuje:

  • zajęcia logopedyczne – zgodnie z diagnozą (według indywidualnego harmonogramu),
  • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – zgodnie z diagnozą,
  • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – zgodnie z diagnozą.