Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3-letnich
(według nowej podstawy programowej)

 

6.30-8.00 – Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne. Indywidualne lub grupowe korygowanie rozwoju dziecka.
8.00-8.30 – Zabawa ruchowa. Czynności porządkowe. Czynności samoobsługowe.
8.30-9.00 – Śniadanie.
9.00-10.00 – Zajęcia dydaktyczne. Zabawy dowolne w wybranych kącikach tematycznych.
10.00-11.15 – Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w sali.
11.15-11.30 – Czynności porządkowe. Czynności samoobsługowe.
11.30-12.00 – Obiad.
12.00-14.00 – Leżakowanie dzieci.
14.00-14.30 – Czynności porządkowe. Czynności samoobsługowe. Podwieczorek.
14.30-16.00 – Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Praca indywidualna lub grupowa dostosowana do możliwości dzieci, czytanie literatury dziecięcej. Rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 4-letnich (według nowej podstawy programowej)

 

6.30-8.00 – Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne. Indywidualne lub grupowe wspomaganie
i korygowanie rozwoju dziecka.
8.00-8.30 – Zabawa ruchowa. Czynności porządkowe. Czynności samoobsługowe.
8.30-9.00 – Śniadanie.
9.00-10.00 – Zajęcia dydaktyczne. Zabawy dowolne w wybranych kącikach tematycznych, zabawy indywidualne lub grupowe.
10.00-11.15 – Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy
w ogrodzie przedszkolnym lub w sali.
11.15-11.30 – Czynności porządkowe. Czynności samoobsługowe.
11.30-12.00 – Obiad.
12.00-12.30 – Ćwiczenia relaksacyjne, spotkania z książką.
12.30-14.00 – Wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka – praca indywidualna lub grupowa, praca z dzieckiem zdolnym, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, swobodna działalność dzieci.
14.00-14.30 – Czynności porządkowe. Czynności samoobsługowe. Podwieczorek.
14.30-16.00 – Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy dydaktyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, praca indywidualna i w małych zespołach, zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.